Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ