Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ