Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021

2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΠ