Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 15_2018 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ_ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

450_2018