Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 20/2021 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 20_2021 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ