Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 31_2017. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

1247-31_2017