Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 64/2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

64_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ