Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 1η-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.ΤΗΝ 01.02.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ. Σ. ΤΗΝ 01. 02 .2019