Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ ΤΗΝ 29.10.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ ΤΗΝ 29.10.2018