Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ ΤΗΝ 23.11.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ ΤΗΝ 23.11.2018