Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 4η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 10.06.2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 4η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 10.06.2019