Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 10-04-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ ΤΗΝ 10. 04 .2018 ΟΕ