Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 24.06.2019.