Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 11.05.2018