Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 02.08.2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 02.08.2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ