Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 08.07.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 08.07.2019