Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΝ 21-09-2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ ΤΗΝ 21. 09 .2017