Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 01.10.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 01.10.2018