Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2023

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΠ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ