Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. 08_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και αναβάθμισης στις εφαρμογές λογισμικού.

Υπ’ αριθμ. 08_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και αναβάθμισης στις εφαρμογές λογισμικού.