Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. 14_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Καθαρισμού περιμετρικών ζωνών ΧΑΔΑ Δήμου Λαυρεωτικής για πυροπροστασία.

Υπ’ αριθμ. 14_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Καθαρισμού περιμετρικών ζωνών ΧΑΔΑ Δήμου Λαυρεωτικής για πυροπροστασία.