Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. 18_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Καθαρισμού περιμετρικών ζωνών ΧΑΔΑ Δήμου Σαρωνικού για πυροπροστασία.

Υπ’ αριθμ. 18_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Καθαρισμού περιμετρικών ζωνών ΧΑΔΑ Δήμου Σαρωνικού για πυροπροστασία.