Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. 21_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Καθαρισμός περιμετρικών ζωνών ΧΑΔΑ Δήμου Σαρωνικού για πυροπροστασία.

Υπ’ αριθμ. 21_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Καθαρισμός περιμετρικών ζωνών ΧΑΔΑ Δήμου Σαρωνικού για πυροπροστασία.