Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 756-16_10_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια περιφερικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και Προμήθεια προγραμμάτων.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 756-16_10_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια περιφερικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και Προμήθεια προγραμμάτων.