Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 829-¬21_11_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μίσθωση μηχανημάτων έργου.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 829-¬21_11_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μίσθωση μηχανημάτων έργου.