Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 841-¬26_11_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προγράμματος και εφαρμογής λογισμικού.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 841-¬26_11_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προγράμματος και εφαρμογής λογισμικού.