Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Aπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, που αφορά Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2019

ds_3-5_2019

Continue reading

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 13/2018. Αναμόρφωση 1η Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Οικονομικού έτους 2018.

ds_3-13_2018

Continue reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 11-05-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ 11.05.2018

Continue reading