Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 22_2017. Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017 Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής.

ee _7-22_2017

Continue reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 31- 08- 2017.

iee7-31_08_2017 (2)

Continue reading

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 21_2017. Αναμόρφωση 2η Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Οικονομικού έτους 2017.

ee_ 6-21_2017

Continue reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 31.03.2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 31.03.2017.

Continue reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 17.02.2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 17.02.2017.

Continue reading

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2_2017. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2_2017. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής.

Continue reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 09.01.2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 09.01.2017.

Continue reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 30.12.2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 30.12.2016.

Continue reading

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 30_2016. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 30_2016. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

Continue reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 02.12.2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 02.12.2016.

Continue reading