Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Ενημέρωση – Εκπαίδευση σε θέματα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στις 13, 16, και 19 Μαΐου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Ενημέρωση – Εκπαίδευση σε θέματα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στις 13, 16, και 19 Μαΐου.

Continue reading