Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. THN 14.07.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. THN 14.07.2011