Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 411-¬19_06_2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 411-¬19_06_2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ