Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 25.11.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 25.11.2016

Continue reading

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 25_2016. Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Οικονομικού έτους 2017.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 25_2016. Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Οικονομικού έτους 2017.

Continue reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 04.11.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 04.11.2016

Continue reading

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 26_2016. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 26_2016. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

Continue reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 29.08.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ THN 29.08.2016

Continue reading

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 24_2016. Προέλεγχος Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2015.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 24_2016. Προέλεγχος Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2015.

Continue reading

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 23_2016. Λήψη απόφασης για την σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 23_2016. Λήψη απόφασης για την σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση Απολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Continue reading

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 22_2016. Τροποποίηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 (Α΄ Εξαμήνου).

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 22_2016. Τροποποίηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 (Α΄ Εξαμήνου).

Continue reading

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 21_2016. Σύναψη σύμβασης για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Δήμου Λαυρεωτικής.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 21_2016. Σύναψη σύμβασης για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Δήμου Λαυρεωτικής.

Continue reading

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 20_2016. Αναμόρφωση 3η Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Οικονομικού έτους 2016.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 20_2016. Αναμόρφωση 3η Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Οικονομικού έτους 2016.

Continue reading