Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. 20_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Καθαρισμός πρανών δρόμων Δήμου Λαυρεωτικής.

Υπ’ αριθμ. 20_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Καθαρισμός πρανών δρόμων Δήμου Λαυρεωτικής.