Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 35_2016. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής.

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 35_2016. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής.