Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 456-26_06_2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Εργασίες καθαρισμού – έλεγχου χωματερών Δήμου Σαρωνικού.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 456-26_06_2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Εργασίες καθαρισμού – έλεγχου χωματερών Δήμου Σαρωνικού.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 455-26_06_2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Εργασίες καθαρισμού – έλεγχου χωματερών Δήμου Λαυρεωτικής.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 455-26_06_2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Εργασίες καθαρισμού – έλεγχου χωματερών Δήμου Λαυρεωτικής.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 419-19_06_2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Εργασίες καθαρισμού πρανών δρόμων Δήμου Λαυρεωτικής.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 419-19_06_2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Εργασίες καθαρισμού πρανών δρόμων Δήμου Λαυρεωτικής.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 277-27_05_2014 Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 277-27_05_2014 Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 235-02_05_2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 235-02_05_2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου

Continue reading

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής των ωφελουμένων για συμμετοχή στην Πράξη: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ».

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής των ωφελουμένων για συμμετοχή στην Πράξη: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ».

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 220-28_04_2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, καθαρισμός πρανών δρόμων, Δήμου Σαρωνικού.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 220-28_04_2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, καθαρισμός πρανών δρόμων, Δήμου Σαρωνικού.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 211-24_04-2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή της υπηρεσίας Ασφάλισης του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9619 Βυτιοφόρου οχήματος για ένα έτος.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 211-24_04-2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή της υπηρεσίας Ασφάλισης του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9619 Βυτιοφόρου οχήματος για ένα έτος.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 210-24_04-2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή της υπηρεσίας συντήρησης – αναβάθμισης και υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 210-24_04-2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή της υπηρεσίας συντήρησης – αναβάθμισης και υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής.

Continue reading