Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ.

Continue reading

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ 07.03.2014

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ 07.03.2014

Continue reading

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ 28.02.2014

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΕΩΣ 28.02.2014

Continue reading

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

Continue reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Continue reading

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

Continue reading

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

Continue reading

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

Continue reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 870-11_12_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 870-11_12_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας.

Continue reading