Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια ειδών πυροσβεστικού δικτύου και εξοπλισμού πυροσβεστικών οχημάτων.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια ειδών πυροσβεστικού δικτύου και εξοπλισμού πυροσβεστικών οχημάτων.

Continue reading

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 412-¬19_06_2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 412-¬19_06_2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Continue reading

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 411-¬19_06_2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 411-¬19_06_2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 383-07_06_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, καθαρισμός πρανών δρόμων, καθαρισμός περιαστικών δασών Δήμου Λαυρεωτικής.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 383-07_06_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, καθαρισμός πρανών δρόμων, καθαρισμός περιαστικών δασών Δήμου Λαυρεωτικής.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 259_20.05.2013 Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών, (τριάντα (30) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε.).

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 259_20.05.2013 Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών, (τριάντα (30) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε.).

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 242_14.05.2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, καθαρισμός πρανών δρόμων, καθαρισμός περιαστικών δασών Δήμου Σαρωνικού.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 242_14.05.2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, καθαρισμός πρανών δρόμων, καθαρισμός περιαστικών δασών Δήμου Σαρωνικού.

Continue reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Continue reading

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Continue reading