Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 870-11_12_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 870-11_12_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 841-¬26_11_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προγράμματος και εφαρμογής λογισμικού.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 841-¬26_11_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προγράμματος και εφαρμογής λογισμικού.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 829-¬21_11_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μίσθωση μηχανημάτων έργου.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 829-¬21_11_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μίσθωση μηχανημάτων έργου.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 756-16_10_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια περιφερικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και Προμήθεια προγραμμάτων.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 756-16_10_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια περιφερικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και Προμήθεια προγραμμάτων.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 738-09_10_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 738-09_10_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 625-13_08_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 625-13_08_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

Continue reading

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών.

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών.

Continue reading

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια ειδών πυροσβεστικού δικτύου και εξοπλισμού πυροσβεστικών οχημάτων.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια ειδών πυροσβεστικού δικτύου και εξοπλισμού πυροσβεστικών οχημάτων.

Continue reading

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 412-¬19_06_2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 412-¬19_06_2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Continue reading